Verzekering afsluiten

Een verzekering afsluiten

Algemeen

Door een goed inzicht in uw verzekeringspakket kan op eenvoudige wijze snel tot een offerte worden gekomen. Daarbij kunnen zich een tweetal opties voordoen t.w.

Als het om een eenvoudige verzekering gaat

Als het om een veelvuldig voorkomende eenvoudige verzekering gaat, dan hebben wij hiervoor diverse afspraken met verschillende verzekeraars. Het is dan ook het meest efficiënt om op basis hiervan direct offerte uit te brengen. Een aantal van deze verzekeringen worden collectief ingekocht waardoor flinke kortingen zijn verkregen en het niet meer nodig is ons te oriënteren in de (gehele) verzekeringsmarkt.

Online premie berekenen
Bestelauto Caravan
Reis en/of Annulering doorlopend Motorfiets
Personenauto Aansprakelijkheid
Oldtimer (bestel)auto Particuliere Rechtsbijstand

Bromfiets

Woonhuis

Inboedel

Pleziervaartuigen
 
Als het om een specifieke of wat grotere verzekering gaat

Als het om een specifieke verzekering en/of een groter premiebelang gaat dan benaderen wij diverse verzekeraars voor offerte. Dat zijn vaak verzekeraars waar wij regelmatig zaken mee doen en wij goed op de hoogte zijn wat zij ons zouden kunnen bieden. Indien meer dan één offerte interessant is dan zullen wij deze eveneens aanbieden.

Naar het Contactformulier