Schadeformulier

Algemeen

Brandverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, transportverzekering
Ongevallenverzekering, Wegamverzekering, Reisverzekering,
Caravanverzekering en overige (hierna niet genoemde) verzekeringen

Download hier het formulier

 

Verkeer

Auto, motor, werkmateriaal

Download hier het formulier


Pleziervaartuigen

Vaartuigverzekering

Download hier het formulier

 
Ziekteverzuim

Het melden van ziekteverzuim dient per kwartaal achteraf plaats te vinden. Iedere verzekeraar heeft daarvoor eigen formulieren welke u bij ons kunt opvragen via ons contactformulier onder vermelding van polisnummer.
contactformulier

 
Rechtsbijstand

Een verzoek tot rechtsbijstand dient rechtstreeks te worden ingediend bij de
rechtsbijstandsverzekeraar per telefoon of door middel van een mail.

Ziekte

Opname in een ziekenhuis en/of het melden van een ziekte dient rechtstreeks te worden ingediend bij de ziektekostenverzekeraar per telefoon of door middel van een mail

Arbeidsongeschiktheid

Het melden van arbeidsongeschiktheid kan met ons contactformulier
contactformulier


Overlijden

Het melden van een overlijden kan met ons contactformulier
contactformulier


Een eerste schademelding kan ook altijd via ons contactformulier
contactformulier