Drones

location-drone

Om een offerte op te kunnen vragen ontvangen wij graag een volledig ingevuld vragenformulier van u retour (zie bijgaand). Wij hanteren tevens een service fee voor droneverzekeringen (zie bijgaand document) ad. € 50 exclusief assurantiebelasting per relatie per jaar.

Wilt u een afspraak maken of een offerte aanvragen? Neem contact op via: 

contactformulier