Een analyse van u huidige verzekeringspakket

Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisie verbond op levensverzekeringen, pensioenen (complexe producten) en/of employee benefits (impactvolle producten). Dit is de oorzaak dat financieel adviseurs voortaan werken op basis van uurloon. U kiest dus nu voor uw adviseur in plaats van het kiezen voor een product van een verzekeraar.

Op onze dienstverlening is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Een van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening en onze beloning (contactformulier).

Analyse van uw huidige verzekeringspakket

Persoonlijke omstandigheden zijn de basis voor een goede analyse van uw huidige levensverzekering, pensioen en/of employee benefits. Samen met u wordt een inventarisatie opgesteld en deze wordt door ons geïnterpreteerd en aan de hand van deze gegevens wordt door ons een risico analyse opgesteld. De analyse verstrekt een goed inzicht in uw verzekeringspakket en dat in relatie tot uw persoonlijke omstandigheden. Tevens wordt een toekomst perspectief aan u geschetst wat verwacht mag worden van uw verzekeringspakket bij in leven zijn op de pensioengerechtigde leeftijd, bij overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid.