Een verzekering afsluiten

1 Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisie verbond op levensverzekeringen, pensioenen (complexe producten) en/of employee benefits (impactvolle producten). Dit is de oorzaak dat financieel adviseurs voortaan werken op basis van uurloon. U kiest dus nu voor uw adviseur in plaats van het kiezen voor een product van een verzekeraar.

Op onze dienstverlening is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Een van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening en onze beloning (contactformulier).

U heeft bij ons drie keuze mogelijkheden t.w.

2 Advies

Persoonlijke omstandigheden zijn de basis voor een goed advies. Samen met u wordt een inventarisatie opgesteld en deze wordt door ons geïnterpreteerd en aan de hand van deze gegevens kunnen offertes door ons aangevraagd worden. Na evaluatie van deze informatie wordt een rapport aan u uitgebracht waarin u geadviseerd wordt op welke wijze invulling gegeven dient te worden aan uw vraagstelling.

3 Polis Analyse

Indien u geen of onvoldoende overzicht of inzicht hebt in uw huidige levensverzekering, pensioen en/of employee benefits dan kunnen wij u daarbij assisteren door middel van het analyseren van die verzekeringen. Door die analyse wordt een toekomst perspectief aan u geschetst en wordt aangegeven wat verwacht mag worden van uw verzekeringspakket bij in leven zijn op de pensioengerechtigde leeftijd, bij overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid.

Excecution only

Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat u geen advies wenst of nodig heeft, omdat u zelf voldoende op de hoogte bent van alle omstandigheden en voldoende kennis draagt van wat verzekeraars u hebben te bieden. In dat geval staat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ons toe een verzekering af te sluiten volgens uw specifieke wensen. Dus u kiest en wij voeren uit.