Schadeformulier

Ziekteverzuim

Het melden van ziekteverzuim dient per kwartaal achteraf plaats te vinden. Iedere verzekeraar heeft daarvoor eigen formulieren welke u bij ons kunt opvragen via ons contactformulier onder vermelding van polisnummer.
contactformulier


Ziekte

Opname in een ziekenhuis en/of het melden van een ziekte dient rechtstreeks te worden ingediend bij de ziektekostenverzekeraar per telefoon of door middel van een mail

Arbeidsongeschiktheid

Het melden van arbeidsongeschiktheid kan met ons contactformulier
contactformulier
 

Overlijden

Het melden van een overlijden kan met ons contactformulier
contactformulier


Een eerste schademelding kan ook altijd via ons contactformulier
contactformulier