Een second opinion

Algemeen

Op onze dienstverlening is de Wet op het Financieel Toezicht (AFM) van toepassing. Een van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening en onze beloning.
Neem contact met ons op

 

Second opinion

Een second opinion is bij uitstek geschikt om in de zakelijke markt kennis met elkaar te maken. In een kort persoonlijk gesprek worden de actuele omstandigheden aangegeven welke de basis zijn voor onze analyse van uw huidige levensverzekeringen, pensioenen en/of employee benefits.
Een inventarisatie wordt gemaakt en deze wordt door ons geïnterpreteerd en aan de hand hiervan en na inzage van alle relevante gegevens en/of polissen wordt door ons een rapportage opgesteld. Deze rapportage verschaft u goed inzicht en helpt u bij de beantwoording van uw vraagstelling in relatie tot de actuele omstandigheden binnen uw bedrijf.