Verzekering afsluiten

Algemeen

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisie verbod op levensverzekeringen, pensioenen (complexe producten) en/of employee benefits (impactvolle producten). Dit is de oorzaak dat financieel adviseurs voortaan werken op basis van uurloon. U kiest dus nu voor uw adviseur in plaats van het kiezen voor een product van een verzekeraar.

Op onze dienstverlening is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Een van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening en onze beloning.
Neem contact met ons op 

Intake

De ingewikkelde wet- en regelgeving en de vele verzekeringsmogelijkheden die verzekeraars bieden, maakt dat advies onontbeerlijk is in de zakelijke markt. In een kort gesprek kunnen wij u casus doornemen en u nader informeren omtrent onze werkwijze en beloning.
Neem contact met ons op

 

Inventariseren

Indien u akkoord bent met onze werkwijze en beloning zullen wij, samen met u, alle facetten van uw casus inventariseren, waarbij wij ook uw wensen en/of vragen zullen meenemen. Wij kijken niet alleen naar de huidige omstandigheden maar ook naar de omstandigheden gedurende de looptijd van de verzekering en naar het moment van uitkering van de verzekering. Hierdoor ontstaat een volledig beeld voor u wat verwacht mag worden van de betreffende verzekering.

Analyse

Wij zullen de geïnventariseerde gegevens analyseren en onze bevindingen zullen wij vastleggen. Deze bevindingen zijn uitgangspunt voor ons advies welke wij in een rapport zullen vastleggen.

Advies

Onze rapportage zullen wij voorzien van onze conclusies. Op basis van uw vragen en mededelingen wordt kan een offerte worden uitgebracht aan de hand van de huidige actuele gegevens. De voor- en nadelen van de diverse aanbiedingen kunnen overzichtelijk door ons worden weergegeven. De toekomstige financiële consequenties zullen wij in dat geval eveneens in beeld brengen, waardoor een helder inzicht wordt verschaft welke financiële doelstellingen haalbaar zijn.

Bemiddelen en nazorg

Natuurlijk bemiddelen wij graag bij de totstandkoming van de verzekering. Ook begeleiding gedurende de contractperiode zullen wij graag op ons nemen.