Een verzekering afsluiten

Algemeen

Door een goed inzicht in uw verzekeringspakket kan op eenvoudige wijze snel tot een offerte worden gekomen voor zakelijke verzekeringen. Daarbij kunnen zich een drietal opties voordoen t.w.

Als het om een eenvoudige verzekering gaat

Als het om een veelvuldig voorkomende eenvoudige zakelijke verzekeringen gaat, dan hebben wij hiervoor diverse afspraken met verschillende verzekeraars. Het is dan ook het meest efficiënt om op basis hiervan direct offerte uit te brengen. Een aantal van deze verzekeringen worden collectief ingekocht waardoor flinke kortingen zijn verkregen en het niet meer nodig is ons te oriënteren in de (gehele) verzekeringsmarkt.

Online premie berekenen

Bestelauto

Beroepsaansprakelijkheid

MKB pakket

ZZP Kameleonpolis

Bedrijfsrechtsbijstand

VVE Totaalpakket

Collectieve Zakenreis

 
Als het om een specifieke of wat grotere verzekering gaat

Als het om een specifieke zakelijke verzekeringen en/of een groter premiebelang gaat dan benaderen wij diverse verzekeraars voor offerte. Dat zijn vaak verzekeraars waar wij regelmatig een verzekering afsluiten en wij goed op de hoogte zijn wat zij ons zouden kunnen bieden. Indien meer dan één offerte interessant is dan zullen wij deze eveneens aanbieden.

Als het om een (zeer) groot premiebelang gaat

Als het om een (zeer) groot premiebelang gaat dan kunnen wij een tender uitschrijven waardoor een volledig inzicht wordt verkregen wat de gehele verzekeringsmarkt te bieden heeft. Dit vergt een goede samenspraak met u als klant maar ook met de verzekeraars. De gehele procedure van een dergelijke aanpak vergt één à twee maanden, maar dat is zeker de moeite waard. Deze aanpak bespaart u veel tijd om zelf her en der offertes aan te vragen en biedt u bovendien het meest optimale inzicht. Desgewenst worden alle offertes aan u ter beoordeling doorgezonden.