Een analyse van u huidige verzekeringspakket

Algemeen

Doorlopend maken wij analyses van een verzekeringsportefeuilles, want dat hoort bij onze dagelijkse werkzaamheden. Door onze kennis en ervaring weten wij welke eisen een ondernemer hieraan stelt. Wij willen u deze mogelijkheid graag bieden.

Advies

Bij de kennismaking zullen wij ons inspannen een beeld te maken van uw activiteiten en organisatie en deze informatie wordt verwerkt bij onze bevindingen van uw zakelijke verzekeringen. Niet alleen worden de in uw verzekeringspakket aangetroffen verzekeringen toegelicht, maar ook wordt u geïnformeerd welke verzekeringen of dekkingen er ontbreken aan uw verzekeringspakket. Onze bevindingen worden vastgelegd in een rapportage welke u wordt overhandigd nadat wij dit gezamenlijk hebben doorgesproken.