Een second opinion

Algemeen

Door de jaren heen kunnen allerlei problematieken zich voordoen zoals bijvoorbeeld

  • het niet of niet voldoende ontvangen van een schade uitkering
  • het niet of niet voldoende kunnen verzekeren van een bepaald risico
  • dat uw verzekeraar en/of tussenpersoon administratief de zaken niet op orde heeft
  • dat u te weinig kennis heeft m.b.t. een bepaalde verzekeringskwestie

Bij al deze situaties is dan een second opinion vaak een hele goede oplossing. Wij willen u deze mogelijkheid graag bieden.

Advies

Voor het geven van een second opinion dienen wij ons te verdiepen in uw probleemstelling en daarvoor zullen wij graag een afspraak om een nadere toelichting van u te mogen vernemen. Bij deze bespreking zullen wij veelal direct kunnen aangeven wat globaal onze ideeën zijn, waardoor u zelf kunt beslissen om ons opdracht te geven voor de uitwerking van een second opinion.